Gabinet de Fauna Quaternària

L’any 2001, Inocencio Sarrión va fer donació al Museu de Prehistòria de València d'una col·lecció paleontològica de fauna fòssil del Quaternari valencià. Esta important col·lecció va ingressar acompanyada per un conjunt de referència de material comparatiu (macromamífers, micromamífers, rèptils i aus de l’Holocé), creant-se a partir d'aleshores el Gabinet de Fauna Quaternària.
Es compon de més de 15 000 peces, així com d’una col·lecció de material comparatiu de fauna actual, que completen la seqüència bioestratigràfica del quaternari en l’àrea valenciana. Es tracta d’un conjunt de gran valor patrimonial i d’alt interés per a esta institució, ja que completa la seqüència paleontològica de fauna valenciana des del Plio-pleistocé fins a l’Holocé, sent a més essencial per a la creació del Gabinet de Fauna Quaternària Valenciana.
La labor del Gabinet, a més de la conservació, investigació i divulgació de les col·leccions de fauna fòssil del Museu de Prehistòria de València, se centra en l’estudi dels conjunts de fauna procedents de les excavacions que du a terme el Servei d’Investigació Prehistòrica mitjançant una aproximació paleontològica i arqueozoològica.
El Gabinet consta de dos espais diferenciats. En el nivell inferior es localitza la zona de treball, les col·leccions de referència de fauna actual i la zona de neteja i classificació dels materials, i en el superior s’ordena la col·lecció de fauna fòssil.
Back to top