Reconstruir els ecosistemes

Vitrina 17

Les plantes i els animals s'adapten a les condicions ambientals de l'entorn per assegurar-ne la seua supervivència i la reproducció. Per aquest motiu l'estudi de les restes de flora i de fauna presents en un jaciment arqueològic ens aporta informació sobre el medi existent als seus voltants.
Les cabres salvatges ocupen zones escarpades amb matossar de ginebrisses, cepells i altres arbustos; mentre que els cérvols, els cabirols, els senglars i els conills són propis del bosc, tant de pinars com de carrascars. D’altra banda, els cavalls i els urs prefereixen espais oberts, prats i estepes on dominen les gramínies, les compostes i altres plantes herbàcies. No obstant això, en alguns casos, tant les plantes com els animals tenen una gran capacitat d'adaptació que els permet estar presents en ambients diversos.

Back to top