Les dones en la Prehistòria

Emmarcada entre les primeres societat caçadores-recol-lectores-pescadores i l'Edat del Bronze, esta exposició ens acosta a determinats aspectes de la vida diària, tot donant a les dones el protagonisme que sens dubte hi tingueren.
Es dividix en sis blocs temàtics, incloent-hi una presentació i una síntesi final.

- Caçar, recol·lectar, sobreviure. Ens situa en el Paleolític. Reflexió sobre la importància de les diferents activitats econònomiques per a sobreviure i el paper rellevant de les dones.

- Espais domèstics, espais de dones. Ambien Neolitic. La importància de les activitats de manteniment: preparació i conservació dels aliments, la indumentària, el manteniment del foc i l'espai habitat.

- La imatge de la dona. Les figures femenines del Paleolitic i del Neolitic i l'art ruprestre llevantí mostren rostres i siluetes de dones.

- Reproducció i socialització. Les dones són indispensables per a la supervivència del grup, la cura, el manteniment i la trasmissió de valors i coneixements.

- Dones enterrades. Interpretació de les restes de dones trobades a les excavacions arquelògiques.

- Dones de hui, societats del passat. Una anàlisi de les societats prehistòriques a través de la investigació antropològica i l'etnoarqueologia.
Begoña Soler Mayor
>
Back to top