Cova del Bolomor. Tavernes de la Valldigna. 2008

01-01-2008
La campanya d'excavacions de 2008 es va desenvolupar entre els dies 15 de setembre i 15 d'octubre, a través del Servei d'Investigació Prehistòrica de la Diputació de València, després de la concessió del corresponent permís d'excavació per la Direcció del Patrimoni Cultural de la Generalitat Valenciana. Aquesta campanya correspon al vintè any d'activitats arqueològiques i d'investigació (1989-2008) en el jaciment.

L'actuació arqueològica s'ha centrat en el Sector septentrional del jaciment, mitjançant l'excavació dels estrats XI, XII i una extensió aproximada de 20 m2 . En el primer estrat es van documentar diferents estructures de combustió. Igualment es va iniciar l'actuació sobre el nivell subjacent (XII), fortament bretxificat.

El nivell XI es troba situat cronològicament i paleoambientalment en una subfase de caràcter temperat de l'Estadi Isotòpic Marí 6, que registra el màxim rigor climàtic quaternari. En l’excavació han estat documentats tres nivells d'ocupació valorats com a campaments i que presenten una cronologia estimada de 170.000-172.000 anys BP. Aquests s'acompanyen d'activitats vinculades a les llars, de les quals se n'han documentat set amb característiques molt homogènies quant a la grandària, distribució, potència i distància entre elles. L'estudi detallat de l'àrea, dels materials arqueològics i de les llars aportarà llum sobre les funcions i característiques que, a priori, es consideren de tipus culinari.
Back to top