Restes humanes

El Museu de Prehistòria de València disposa d'una excel·lent col·lecció de restes humanes de cronologia prehistòrica i protohistòrica. Les més antigues pertanyen al llinatge neandertal, presents a jaciments com la Cova del Bolomor (Tavernes de la Valldigna), la Cova Negra (Xàtiva) o la Cova Foradada (Oliva). Les restes de Humans Anatòmicament Moderns del Paleolític superior o Cromanyons es documenten a la Cova de les Malladetes (Barx), a la Cova del Parpalló (Gandia) i a la Cova del Barranc Blanc (Ròtova). En cronologies del Neolític cardial, comptem amb les restes de la Cova de la Sarsa (Bocairent). És molt important també la col·lecció de cranis i de restes postcranials procedents de les coves d'enterrament eneolítiques, on destaquen els cranis trepanats de la Cova de la Pastora (Alcoi), o els enterraments en poblats de l'Edat del Bronze com el de la Lloma de Betxí (Paterna).

peces

Back to top