Tresor del Castell de la Reina Mora

Moyen Âge (Perdut a finals del segle XIII.)
El senyor Victorià Vercher Plana va trobar de forma casual el 1953, este tresor compost per més d'un centenar de monedes. Actualment, se'n conserven 86 monedes en el Museu de Prehistòria de València.
El conjunt està compost exclusivament per monedes de Jaume I. Encunyades a València, hi ha 16 rals pertanyents a l'emissió de 1247-49, i 55 de l'emissió de 1271, com també 4 òbols del mateix taller. En el depòsit també estan presents 11 diners de tern encunyats en la seca de Barcelona, i pertanyents a l'emissió feta el 1258. 
L'ocultació del tresor es degué produir els últims anys del regnat de Jaume I.

pièces

 • Jaume I. Diner de Tern. Barcelona

  A/ +BARQINO
  Efígie coronada a esquerra.
  R/ IA CO BR EX:
  Creu tallant la llegenda amb anell en el primer i quart quadrant i tres punts en el segon i tercer.
 • Jaume I. Diner de Tern. Barcelona

  A/ +BARQINO
  Efígie coronada a esq.
  R/ IA CO BR EX:
  Creu tallant la llegenda amb tres punts en el primer i quart quadrant i anell en el segon i tercer.
 • Jaume I. Diner de Tern. València.

  A/ :IACOBVS REX
  Efígie coronada mirant a esq. Corona apuntada. Gràfila i cercle interior de punts.
  R/ +VALE-NCIE
  Arbre però sense la línia que travessa el glòbul extern, situat en la bifurcació de cadascuna de les branques. Gràfila i cercle interior de punts.
 • Jaume I. Diner de Tern. València

  A/ :IACOBVS REX
  Efígie coronada mirant a esq. Corona apuntada. Gràfila i cercle interior de punts.
  R/ +VALE-NCIE
  Arbre però sense la línia que travessa el glòbul extern, situat en la bifurcació de cadascuna de les branques. Gràfila i cercle interior de punts.
 • Jaume I. Diner de Tern. València

  A/ :IACOBVS REX
  Efígie coronada mirant a esq. Corona apuntada. Gràfila i cercle interior de punts.
  R/ +VALE-NCIE
  Arbre però sense la línia que travessa el glòbul extern, situat en la bifurcació de cadascuna de les branques. Gràfila i cercle interior de punts.
 • Jaume I. Diner de Tern. València.

  A/ :IACOBVS REX
  Efígie coronada mirant a esq. Corona apuntada. Gràfila i cercle interior de punts.
  R/ +VALE-NCIE
  Arbre. El glòbul més extern, situat en el centre de la bifurcació de les branques, és travessat per una línia. Gràfila i cercle interior de punts.
 • Jaume I. Òbol. València.

  ANV / :IACOBVS REX
  Efígie coronada mirant a esq. Corona apuntada. Gràfila i cercle interior de punts.
  REV / +VALE-NCIE
  Arbre. Gràfila i cercle interior de punts.

 • Jaume I. Òbol. València.

  ANV / :IACOBVS REX
  Efígie coronada mirant a esq. Corona apuntada. Gràfila i cercle interior de punts.
  REV / +VALE-NCIE
  Arbre. Gràfila i cercle interior de punts.
 • Jaume I. Òbol. València.

  ANV / :IACOBVS REX
  Efígie coronada mirant a esq. Corona apuntada. Gràfila i cercle interior de punts.
  REV / +VALE-NCIE
  Arbre. Gràfila i cercle interior de punts.
Back to top