V Jornades Pastwomen: Innovar als discursos, avançar en la investigació

 • 20-12-2022 - 21-12-2022

PROGRAMA

Dimarts 20 /12
La primera jornada estarà dedicada a la transferència de coneixement; com comunicar a la ciutadania el resultat de les investigacions que l'equip desen­volupa i que altres investigadores i equips realitzen en relació amb la posada en valor de l'agència femenina al passat.

Presentació de les jornades

9:30h -  MªJesús de Pedro Michó. Benvinguda de la directora del MUPREVA

9:45h - Begoña Soler Mayor, Paula Jardón Gineri Mireia López-Bertran: presentació i organització de les Jornades

10:00h - Paloma Gonzalez Marcén: 15 anys de Pastwomen


Sessió 1: Museus, patrimoni i educació: propostes i eines des del feminisme

10:15h - Modera: Lourdes Prados Torreira, Universidad Autónoma de Madrid

10:30h - Ana Herranz Sanchez. Instituto Universitario de Arqueología lbérica, Universidad de Jaén

 • La perspectiva de gènere en la difusió del patrimoni ibèric. Model d'anàlisi i propostes

10:S0h - Ana López Navajas/ Paula Jardón Giner. GVA/Universitat de València

 • El projecte Women's Legacy

                
11
:10h- Pausa-cafè     
                                                                                                                         
11:30h - Laura Fortea Cervera, Eva Ripollés Adelantado i Vanesa Mora Casanova. MUPREVA

 • Prehistòria sense prejudicis. Treballar la diversitat des de la didàctica

11:S0h - Ester Gurri i Costa i Esther Espejo Pino. Museu de Badalona

 • Caecilia, una xiqueta patrícia de Baetulo (Badalona)

12:10h - lñaki Dieguez Uribeondo i Esperanza Martín Hernandez. Professionals de la il·lustració arqueològica

 • Una guia per a la creació d'il·lustracions arqueològico-històriques des d'una perspectiva de gènere

12:30h - Cristina Albero Rizo. Mestra d'educació primària

 • L'ús de la web Pastwomen a l'aula

13:00h - Debat i conclusions

13:30h - Visita comentada a la sala de Societats Prehistòriques del MUPREVA

16:00h - Reunió de treball de l 'equip Pastwomen

La vesprada del primer dia estarà dedicada a una reunió de treball de l'equip Pastwomen on s'abordaran els nous projectes per al pròxim any 2023.Dimecres 21/12
La segona jornada presenta investigacions que abordaran tant qüestions teòriques relacionades amb l'ètica de la cura com ara anàlisis d'evidències arqueològiques relacionades amb l'estudi de les dones de la Prehistòria, la Protohistòria, l'Antiguitat i Amèrica Precolombina

Sessió 2: Investigació feminista en acció

9:30h - Modera: Carmen Rueda Galan, Instituto Universitario de Arqueología lbérica.

Universidad de Jaén

9:45h - Laia Colomer Solsona. Norwegian lnstitute for Cultural Heritage Research

 • Gènere, ètica de la cura i patrimoni

10:10h - Marta Diaz-Zorita Bonilla. Institut für Ur-und Frühgeschichte und Archaologie des Mittelalters. Universitat de Tübingen

 • Bioarqueologia. Tecnologies aplicades a l'estudi dels cossos de les dones

10:35h - Esther López Montalvo. Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Laboratori TRACES UMR 5608. Toulouse

 • Les dones en l'Art llevantí: imatges del passat, mirades del present

11:00h - Pausa cafè                                                                                                          

11:30h - Ana Delgado Hervas, Meritxell Ferrer Martín i Aurora Rivera-Hernandez. Universitat Pompeu Fabra

 • Incorporar el gènere a l'estudi dels espais colonials: el projecte Hestia

11:S0h - Marina Picazo Gurina i Susana Reboreda Morillo. Universitat Pompeu Fabra/ Universidad de Vigo

 • La importància de les funcions religioses infantils al món grec

12:10h - Caria Rubiera Cancelas. Universidad de Oviedo

 • Vine i dis-me com era la vida de les esclaves en la Roma antiga

12:30h - Cristina Vidal Lorenzo. Universitat de València

 • Dones del passat, arquitectura i espais urbans

12:S0h - Beatriz SanchezJusticia i PaulaJardón Giner. Universidad de Granada. Universitat de València

 • Pastwomen. Otras miradas al pasado. Una experiència visual i accessible

13:15h - Debat i conclusions

14:00h - Clausura: Xavier Rius i Torres. Diputat Àrea de Cultura


 

  Back to top