VII Jornades de Numismàtica. Pràctiques i conferències de Numismàtica Antiga

  • 26-09-2019 - 07-11-2019

Les monedes van començar a utilitzar-se en l'Antiguitat i des de llavors han resultat un element clau en la vida quotidiana en nombroses societats. Aquestes Jornades proporcionen una introducció a la Numismàtica i il·lustren sobre les principals característiques de les monedes gregues, romanes i ibèriques.

En les pràctiques es podrà prendre contacte directe amb monedes de totes aquestes cultures i s'analitzaran els seus principals elements (metalls, denominacions, iconografia i epigrafia). Es mostrarà així mateix la forma d'accedir a la informació analògica i digital que permeta la seua catalogació i descripció.

Les Jornades es completen amb dues conferències que proporcionen una perspectiva sobre dues realitats monetàries molt diferents del Mediterrani antic: Atenes i el nord d'Àfrica.

PRÀCTIQUES DE CLASSIFICACIÓ (2 grups)

26 de setembre (grup 1) i 27 de setembre (grup 2) | 9-14 h Biblioteca del Museu de Prehistòria de València

Pràctiques de documentació i catalogació de monedes gregues, ibèriques, romanes, medievals i modernes 

Docents
Pere Pau Ripollès, José Manuel Torregrosa, Manuel Gozalbes, Rafael Martínez Alzamora, Tomás Hurtado, Ángel Pérez

CONFERÈNCIES

3 d'octubre | 12 h | Aula Palmireno, Facultat de Geografia i Història
Alberto Canto (UAM, Madrid)
De Marathon a Salamina: el seu reflex en la moneda d'Atenes

7 de novembre | 12 h | Aula F 3.2, Facultat de Geografia i Història
Laurent Callegarin (Casa de Velázquez, Madrid)
Producció i ús de la moneda en el nord d'Àfrica del segle IV a. de C. a l'emperador Claudi I

Places limitades.
S'entregarà un diploma acreditatiu de l'assistència (10 hores).
Inscripció: correu electrònic amb nom, cognoms i DNI abans del 20 de setembre a:
Alicia.Riera@uv.es

Organitzen:

Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga (Facultat de Geografia i Història), Universitat de València

Museu de Prehistòria de València

    Back to top