«Friendly Museums». Museus Inclusius

  • 31-01-2019 - 31-01-2021

El programa «Friendly Museums» s'orienta a afavorir la inclusivitat en els museus i els serveis de la Diputació de València. Aquest programa, encara en fase experimental, naix per a combatre l'exclusió social, la discriminació i la desigualtat, i pretén facilitar la cohesió de la ciutadania mitjançant l'accés universal a la cultura.

 Els museus inclusius de la Diputació treballen perquè qualsevol persona, independentment de les seues característiques personals, puga visitar els nostres espais, gaudir de les exposicions i participar de les activitats culturals que allí s'organitzen. També s'està treballant en la integració cultural de necessitats específiques, com la de les persones amb síndrome de Down o d'Asperger, entre d’altres.

«Friendly museums» està especialment pensat per a atendre la diversitat social i abordar l'accés a la cultura des d'un posicionament que permeta la major transversalitat possible. Entre els seus objectius principals destaca l'atenció a col·lectius socialment vulnerables i la possibilitat d'oferir activitats culturals adaptades a totes les necessitats.

 Aquest programa està obert a la participació ciutadana, per la qual cosa es convida a les associacions i les federacions que treballen en l'àmbit de la inclusió a estrényer vincles amb els nostres museus i a col·laborar en la realització de nous programes adaptats a les necessitats de cada col·lectiu.

 

    Back to top