Bookcrossing. Dia del Llibre 2017

Un any més volem commemorar amb vosaltres el Dia Internacional del Llibre, amb un Bookcrossing promogut pel Centro-Museo Artium de Vitoria-Gasteiz. La idea és compartir, les biblioteques de museus i centres d’art, un ‘alliberament massiu de llibres’.
Amb aquesta campanya es pretén inundar de llibres diverses ciutats espanyoles i, més en concret, difondre el foment de la lectura i el coneixement de les distintes disciplines culturals, en el nostre cas, la  prehistòria i l’arqueologia.
El bookcrossing o ‘club de llibres global’ es regeix per tres senzilles regles, conegudes com les tres erres: Read ‘llig’, Register ‘registra’, Release ‘allibera’, i té l'objectiu què els qui arrepleguen els llibres, disfruten de la seua lectura i tornen a alliberar-los en un altre punt diferent del món.
Tots els llibres alliberats estaran acreditats amb les seues etiquetes corresponents, contindran les instruccions necessàries per a facilitar el lector la seua participació en la campanya i estaran registrats en la pàgina web www.bookcrossing-spain.com, on els diversos museus indicaran el lloc en què alliberaran cada exemplar.
 Enguany celebrarem el Dia Internacional del Llibre el dia 21 d'abril,  alliberant llibres editats pel Museu per distints  racons de la ciutat  de València.
Anima't i «vine de caça»! La Biblioteca inundarà la nostra ciutat amb un muntó de publicacions molt interessants sobre prehistòria i arqueologia.

Aquests són els llibres que anem a alliberar:

EL MISTERI DE LA COVA
Lloc d’alliberament i hora :
Parc infantil de Guillem de Castro (Prop de la Beneficència) (10.30 h)
Parc infantil de Mossen Sorell (10 h)


EL MISTERIO DE LA CUEVA
Lloc d’alliberament i hora :
Parc infantil en el riu baix del pont de Na Jordana (9 h)


MIRADA DE L'IDOL
Lloc d’alliberament i hora :
Torres de Quart (10.40 h)
Font de la Plaça de la Verge (10.20 h)


VILLA CORNELIUS : LA VIDA RURAL EN ÉPOCA ROMANA
Lloc d’alliberament i hora :
Biblioteca Pública Joanot Martorell en Marxalenes (9.30 h)
Escola d'Idiomes (9.10 h)
Biblioteca Pública Carles Ros (Plaça de la Verge) (10.20 h)


VILLA CORNELIUS: LA VIDA RURAL EN ÈPOCA ROMANA
Lloc d’alliberament i hora :
Plaça Manises (10.15 h)
Palau de la Generalitat (10.15 h)
Almoina (10:30)


EXPANSIÓ DE L'AGRICULTURA
Lloc d’alliberament i hora :
Plaça del Carmen (10.45 h)


    EL MOSAICO ROMANO DE LOS "ORÍGENES DE ROMA"
Lloc d’alliberament i hora :
Palau de l'Almudí (10.30 h)
Botànic (10.50 h)


NYMPHEA
Lloc d’alliberament i hora :
Estàtua Cervantes en Guillem de Castro (10.30 h)
Tots els públics
    Back to top