Bookcrossing. Dia del Llibre 2016

  • 22-04-2016
Per a commemorar el Dia Internacional del Llibre, la Biblioteca del Museu de Prehistòria de València se sumarà, per cinqué any consecutiu, a la campanya promoguda pel Centro-Museo Artium de Vitoria-Gasteiz, que ha aconseguit que nombrosos museus i centres d'art a Espanya compartisquen el mateix dia la idea de bookcrossing o ‘alliberament de llibres’.

Amb aquesta campanya es pretén inundar de llibres diverses ciutats espanyoles i, més en concret, difondre el foment de la lectura i el coneixement de les distintes disciplines culturals, en el nostre cas, la  prehistòria i l’arqueologia.

El bookcrossing o ‘club de llibres global’ es regeix per tres senzilles regles, conegudes com les tres erres: Read ‘llig’, Register ‘registra’, Release ‘allibera’, i té l'objectiu què els qui arrepleguen els llibres, disfruten de la seua lectura i tornen a alliberar-los en un altre punt diferent del món.

Tots els llibres alliberats estaran acreditats amb les seues etiquetes corresponents, contindran les instruccions necessàries per facilitar el lector la seua participació en la campanya i estaran registrats en la pàgina web www.bookcrossing-spain.com, on els diversos museus indicaran el lloc en què alliberaran cada exemplar.

Enguany celebrarem el Dia Internacional del Llibre el dia 22 d'abril,  alliberant llibres editats pel Museu per distints  racons de la ciutat  de València, no sols en format paper sinó també digital. Per això, hem dissenyat un cartell amb codis QR que penjarem en diferents espais. Aquests codis enllaçaran directament amb publicacions de lliure accés i gratuïtes que es troben en la web del Museu. Per a descargar-te-les només necessites un mòbil amb càmera i un lector compatible.

Aquests són els llibres que anem a alliberar:

§ El misteri de la cova / Eva Ripollés , Laura Fortea ; [il·lustracions Gerard Miquel].

Lloc d’alliberament i hora :

CEIP Cervantes (8.30 h)
Parc de Guillem de Castro (8.30 h)
CEIP Sta Teresa (8.45h)
Colegio Sagrado Corazón (9.30 h)

Fotoibers 2013 : concurs de fotografia / [del text, Carles Ferrer García i Jaime Vives- Ferrándiz Sánchez

Lloc d’alliberament i hora :

Portal de Valldigna (12.15 h)
Torres de Quart (11 h)
Esglèsia del Carme (9 h)
Mercat Central (11.30 h)

Villa Cornelius : la vida rural en época romana / autores, Rosa Albiach Descals, Aquilino Gallego Úbeda, Elisa García-Prosper ; con la colaboración de Trinidad Pasíes Oviedo.

Lloc d’alliberament i hora :

Universitat Católica (10.30 h)
Museu Benlliure (9.30 h)

A la llum de la llar : València, Museu de Prehistòria , del 3 de març al 31 de maig de 1998 / [diseny : Francisco Chiner Vives].


Lloc d’alliberament i hora :

Centre Cultural Carme (10.30 h)
Plaça Sant Miquel (12.30 h)

Los Mayas : Guatemala : Museu de Prehistòria de València, Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala, 16 de novembre al 15 de gener 4

Lloc d’alliberament i hora :

IVAM, (9 h)
Plaça del Tossal (11.15 h)
Tapineria (10.15 h)
Esglèsia de Sany Nicolau (12 h)

   El mosaico romano de los "orígenes de Roma" / [autores Josep Maria Nolla... (et al.) ; edición Gas Natural SDG 2

Lloc d’alliberament i hora :

Torres de Serrans (9.30 h.)
Plaça Sant Lluis (10 h)

§  L'Apol·lo de Pinedo : [exposició, Valencia 1994] / [organitzada pel] Servei d'Investigació Prehistòrica ; [cataleg] dirigit per José Luis Jiménez Salvador ; direcció [de l'exposició] José L. Jiménez Salvador i Helena Bonet Rosado .

Lloc d’alliberament i hora :

Plaça del Negret (11.45 h)
Esglèsia Sant Llorens 89.45h)
Anima't i «vine de caça»! La Biblioteca inundarà la nostra ciutat amb un muntó de publicacions molt interessants sobre prehistòria i arqueologia.


    Back to top