Vés alerta, que ens invadixen els animals prehistòrics! El cavall: company de l'home des de l'inici dels temps

  • Sala permanent de Prehistòria
    29-11-2015 10:00 h
Biblioteca Infantil

El cavall ha conviscut amb els humans des de sempre: Bucèfal i Alexandre el Gran, Babieca i el Cid Campeador, Rocinant i el Quixot... però, per als hòmens i dones prehistòrics només era menjar. Vine este diumenge a la Biblioteca Infantil i coneixeràs moltes més coses sobre este animal tan estimat pels humans.

Horari: Diumenges de 10 a 14 h.

Activitats d'animació lectora: 10:30 h i 13 h.

Les activitats s'adaptaran a l'edat mitjana dels assistents.
Famílies
    Back to top