Dia Internacional dels Museus 2007

  • 18-05-2007

El lema proposat per l’ICOM per al Día Internacional del Museu 2007 era Museus i patrimoni universal. Amb aquest títol es volia reflexionar i reivindicar el paper que haurien de tindre les institucions museístiques en la societat actual.

Cada volta més, es mesura la qualitat dels museus i exposicions en termes econòmics i estadístics. L’obsessió per les xifres emmascara i posa en perill l'execució correcta de les seues principals funcions: conservar, investigar i fer entendre les col·leccions, font inesgotable de coneixement i vertader valor dels museus. Aquest ha de ser l’objectiu que guie els museus del s. XXI.

En eixa línia, des del Museu de Prehistòria de València hem volgut participar en la celebració del DIM precisament a través d’allò que ens fa especials, les nostres col·leccions. Per això, el matí de divendres, 18 de maig, una de las peces més emblemátiques del museu, el Guerrer de Moixent, fou l’encargada d’acompanyar els visitants en el seu recorregut.

Tots els públics
    Back to top