Operacions quirúrgiques en la prehistòria: trepanar per a curar

  • Sala permanent de Prehistòria
    21-12-2014 10:00 h
Sabies que en la prehistòria ja existia la medicina? Els nostres avantpassats ja feien cures amb argila i herbes, cuidaven dels malalts i fins i tot realitzaven operacions en el cap. Descobrix esta setmana a la Biblioteca Infantil l’interessant món de la medicina prehistòrica.
Famílies
    Back to top