Conferència de Trinidad Pasíes "La recuperació i restauració dels paviments i materials de Villa Cornelivs"

  • 26-02-2014
Iniciem el cicle de conferències i activitats sobre l'exposició "Villa Cornelivs. La vida rural en època romana", amb la conferència "La recuperació i restauració dels paviments i materials de Villa Cornelivs, a càrrec de Trinidad Pasíes, responsable del Laboratori de Restauració del Museu de Prehistòria de València.
    Back to top