Serveis

La Biblioteca té com a objectiu constituir-se com un centre d’investigació i estudi en l’àmbit de la seua especialitat, la prehistòria i l’arqueologia. Per a això presta als seus usuaris diversos servicis encaminats a facilitar-ne l’accés als fons i d’esta manera col·labora en la seua difusió.

Consulta en sala

La sala de lliure accés disposa de vint-i-huit punts de lectura, disposa de connexió per a ordinadors portàtils, i també de connexió wifi.

La majoria dels fons ingressats des del 1985 estan automatitzats  i es pot accedir-hi per mitjà dels ordinadors disponibles en la sala. La resta dels fons que completen la col·lecció poden consultar-se en els fitxers manuals.

En esta sala es troben els prop de 21.000 volums de lliure accés que estan a disposició dels usuaris.

Informació del últims títols

En esta mateixa pàgina s’oferix informació sobre els últims títols incorporats a la biblioteca i es pot rebre per correu electrònic mensualment, si se sol·licita el servici: bibliotecasip@dival.es

A la sala de lliure accés, en un expositor independent, els usuaris podran consultar els títols incorporats en l’últim mes.

Préstec

Tant els llibres de la Biblioteca Infantil com les pel·lícules i els documentals es troben a disposició dels usuaris en préstec domiciliari per un període d’una setmana. Estos materials s’hauran de sol·licitar al personal bibliotecari presentant el DNI.

Sol·licitud d’adquisicions

Els lectors poden sol·licitar que s’hi adquirisca qualsevol tipus de material que consideren adequat per a l’especialització de la biblioteca i a les seues necessitats d’informació. Les sol·licituds poden fer-se personalment o també poden enviar-se per correu electrònic a: bibliotecasip@dival.es

Reproducció de fons i accés al document

La Biblioteca disposa d’una fotocopiadora/escàner en règim d’autoservici. La reproducció dels documents es farà per a ús privat amb fins exclusivament d’investigació i respectant la normativa establida per la Llei de Propietat Intel·lectual.

Tarifes:

Fotocòpies en blanc i negre: 0,03 € (A4); 0,06 € (A3)           

Fotocòpies en color: 0,45 € (A4) ; 0,90 € (A3)

Escàner: 0,02 € (A4) ; 0,04 € (A3)

També du a terme una sèrie de servicis dirigits a altres institucions, com són el préstec interbibliotecari i l’intercanvi bibliogràfic.

Intercanvi bibliogràfic

La Biblioteca gestiona l’intercanvi bibliogràfic de les publicacions del Museu de Prehistòria de València amb 398 institucions internacionals de l’àmbit de la prehistòria i l’arqueologia.

Per a això heu de dirigir-vos a la següent adreça-e: bibliotecasip\@dival.es, i indicar-hi quins llibres els interessen.

Préstec interbibliotecari

El servici de préstec interbibliotecari està dirigit a institucions. Els documents han de ser sol·licitats amb dades bibliogràfiques suficients per a la seua identificació.

Per a més informació: bibliotecasip@dival.es