Informació General

Direcció

Museu de Prehistòria de València - Biblioteca

Corona 36

4003 València

Contacte

Tel. 963 883 600

Horari

Dilluns, dijous i divendres de 8:30 a 14:30 h

Dimarts i dimecres 8:30 a 18 h

De juny a setembre: Dilluns a divendres de 8:30 a 14 h

Accés

S’accedeix a la Biblioteca per l’entrada de la façana posterior del Museu (carrer sense eixida entre el Museu de Prehistòria de València i l’IVAM).

Dimarts i dimecres a partir de les 15 h, l'accés es realitzarà per l'entrada principal del Museu (carrer Corona, 36).

Normes d'ús

  • Per accedir a la Biblioteca és necessari identificar-se amb el DNI o permís de conduir.

  • Una part important dels fons està situada en la sala de lectura i és de lliure accés, la resta ha de sol·licitar-se al personal de la Biblioteca.

  • Tots els materials, bibliogràfics o no, han de tractar-se amb cura per evitar el seu deteriorament. La Biblioteca agrairà els seus suggeriments per a millorar la conservació.

  • Els lectors són els responsables del material que utilitzen.

  • La reproducció de documents s'atindrà als límits que marca la Llei de la Propietat Intel·lectual i es podran excloure determinats fons per raons com la conservació.

  • Després d’utilitzar els llibres han de deixar-se sobre les taules i en cap cas es col·locaran a les prestatgeries. La seua col·laboració facilitarà les posteriors recerques, ja que s'evitaran ubicacions errònies.

  • Haurà de respectar-se el silenci, evitar conversacions i desconnectar el so de portàtils i telèfons mòbils. No es pot entrar menjar ni beguda.

  • Els xiquets poden utilitzar la biblioteca, on disposen de fons infantils, acompanyats d’una persona adulta que procurarà que es respecten les normes d’ús.

  • La biblioteca del Museu de Prehistòria de València és una biblioteca especialitzada i només pot utilitzar-se per a consultar els seus fons.

  • L'incompliment d’estes normes exclou de l’ús de la Biblioteca.