Les ceràmiques decorades (II)

Vitrina 41

En aquesta vitrina es mostren alguns exemples dels paral·lels entre els motius decoratius de la ceràmica neolítica de la Cova de l’Or (Beniarrés) i les manifestacions d’art rupestre Macroesquemàtic que han permès la seua adscripció crono-cultural: es tracta de vasos amb figures antropomorfes amb els braços alçats, els anomenats orants.

Back to top