La ceràmica neolítica de la Cova de l'Or i de la Cova de la Sarsa (II)

Vitrina 39
Els recipients ceràmics neolítics s'elaboren per al emmagatzematge, la manipulació i el trasllat d'aliments i begudes, desenvolupant-se una variada vaixella: bols, olles, cullerots, contenidors, càntirs, gerres, gobelets, ampolletes i microvasos, molts d'ells amb decoració impresa cardial o incisa.
En aquesta vitrina s'exposen gots amb decoració incisa, gots amb decoració de cordons, tasses d'ansa d'apèndix, gots amb decoració impresa cardial, gots globulars amb ansa de cinta, gots geminat, gobelets...
Back to top