La caça, la pesca i la recol·lecció

Vitrina 36
La Cova de l’Or (Beniarrés, València) és un bon exemple de la pervivència de la pràctica de la caça en grups d’agricultors i ramaders. Prova d’això és la presència en el jaciment de restes d’animals silvestres com cérvols, cabirols, cabres salvatges, porcs senglars, conills, cavalls i uros. Altres jaciments situats en zones costaneres, com la Cova dels Cendres (Teulada-Moraira, Alacant), aporten nombroses restes de peixos. La recol·lecció de fruits silvestres i de mel apareix ben documentada en algunes pintures rupestres, aixñi com en alguns jaciments on han sigut recuperades bellotes i altres fruits. La caça, pesca i recol·lecció són activitats mantingudes pels grups humans durant el Neolític que generen recursos complementaris a l’agricultura i la ramaderia.
Back to top