La fauna del Neolític

Vitrina 35

Amb la neolitització de les nostres terres s’introdueix junt amb l’agricultura la ramaderia. Cabres, ovelles, porcs i bovins formarien els ramats que permetien una major previsió i un ús més planificat dels recursos. A més de la carn, els animals domèstics proporcionen productes secundaris com la llet i la llana, que s’explotaran més endavant, així com força de treball.

Back to top