Els adorns de la Cova del Parpalló (Gandia, València)

Vitrina 17
Amb l’aparició de l’home modern sorgixen els primers objectes destinats a l’adorn. Els soterraments i les mostres recuperades en els llocs d’hàbitat testifiquen que, des de l’Auriñaciense, els caçadors del Paleolític Superior europeu van portar cosides a les seues robes una gran varietat de perles, petxines i dents perforats, a més de xicotetes escultures, tot això, junt amb la utilització de collars i altres tipus de penjolls, va contribuir a la seua ornamentació personal.
Back to top