Ossos decorats. Cova del Parpalló (Gandia). Magdalenià. Paleolític superior

vitrina 20
Dos ossos decorats:
1.- Fragment de banya de cérvol, decorat en les seues dues cares. En una té dibuixades mitjançant gravat, tres caps de cavall que miren a l'esquerra i un motiu que s'identifica com una serp. A la cara oposada presenta diferents traços de línies dentades, altres paral·leles i altres lleugerament corbades, realitzat mitjançant la tècnica de gravat poc profund.
2.- Fragment de metapodi de cavall decorat que representa un cavall i una cérvola realitzats mitjançant gravat incís.
Back to top