Adornar el cos

Vitrina 15

En els jaciments valencians les restes ornamentals apareixen distribuïdes en el sòl dels llocs d'habitació, on van ser perdudes o oblidades pels qui els van portar en vida. Aquests elements s’usarien com a penjolls o formarien part de la decoració de vestits, cinturons, casquets o capells. En molts d’ells és possible distingir el procés d'elaboració que degué suposar una considerable inversió de temps i esforç, d'ací la importància que tindrien els adornaments per als grups humans del Paleolític superior.

Back to top