La ciutat romana

Sala XI
Les ciutats van ser centres de redistribució i intercanvi comercial. L’estat romà les va utilitzar per a exercir i consolidar la seua sobirania. Les colònies eren ciutats de nova fundació i els municipis poblacions a qui es concedia un estatut jurídic romà; en ambdós casos l’autoritat requeia sobre magistrats locals.
Back to top