L’art paleolític: animals i signes

Sala IV
Durant el Paleolític superior els grups humans creen distintes manifestacions artístiques, com les pintures i gravats d’animals i signes sobre les parets de les coves o sobre plaquetes de pedra, així com les decoracions dels instruments d’os o els distints tipus d’adorns personals. La Cova del Parpalló (Gandia) ha proporcionat una col·lecció excepcional de més 5.000 plaquetes de pedra gravades i pintades que mostren l’evolució de les tècniques i dels temes propis d’estes societats del Paleolític superior entre 25.000 i 10.000 anys abans del present.

Vitrines

Back to top