Les primeres empremtes del pensament humà

Vitrina 5.2
La Cova del Bolomor ha proporcionat 7 restes antropològiques corresponents a individus infantils, joves i adults. Per les seues característiques i context estratigràfic (nivells del Pleistocé superior) pertanyen a l’espècie Homo neanderthalensis, si bé una peça dental procedent de l’inici de la seqüència (Pleistocé mitjà) presenta caràcters arcaics i podria correspondre a Homo heidelbergensis. Els elements cranials abunden més que els postcranials: un parietal quasi complet encrostat en una bretxa, un altre petit fragment cranial, quatre peces dentals i part de la diàfisi d’un peroné.
El parietal de la Cova del Bolomor és una troballa excepcional. Es troba encrostat en una bretxa corresponent al nivell VI de la seqüència (ca. 130.000 anys) junt a restes lítiques i fauna. S’insereix en una fase de condicions temperades de l’últim interglaciar (MIS 5e), amb presència d’espècies com l’elefant, l’hipopòtam, l’ur i la tortuga.
Back to top