Custòdia i estalvi

Vitrina 180
Els diners es custodien amb zel i solen emmagatzemar-se agrupats. Abans que aparegueren els bancs era habitual guardar les monedes en saquets o recipients que s'amagaven en llocs secrets de la casa o del seu entorn. Quan les institucions bancàries són les depositàries, l’accés als fons es controla per mitjà de documentació, firmes i contrasenyes.
Back to top