Usos alternatius dels diners

Vitrina 174
Els diners s'han emprat en diferents èpoques i cultures amb una finalitat diferent de l'econòmica. El seu atractiu i propietats els han convertit sovint en un objecte ornamental i votiu. Addicionalment ha servit com a  model per a objectes publicitaris, jocs, ofrenes i amulets.
Back to top