Preus i comptabilitat

Vitrina 172
Les monedes de compte com el talent, la lliura o el sou no s'encunyaven. Servien de referència comptable fixa per a establir el preu de productes, servicis o de les diferents monedes en circulació. L'adopció del sistema decimal a Espanya entre 1848 i 1864 va facilitar les operacions de comptabilitat i canvi.
Back to top