Valors i formats

Vitrina 168
Per a facilitar els pagaments s’utilitzen diferents valors distingibles per les seues característiques físiques, els dissenys i la inclusió de xifres. Els sistemes tradicionals es basaven en l’or i la plata. En la primera meitat del segle XX es van imposar els sistemes fiduciaris, formats exclusivament per monedes de metalls comuns i bitllets.
Back to top