La moneda romana

Vitrina 165
L'Imperi romà va imposar el seu sistema monetari de producció centralitzada a tot el Mediterrani. Les seues emissions en or i plata van tindre continuïtat i les monedes de bronze van ocupar un lloc permanent en la vida quotidiana.
Back to top