La Vila Joiosa (Alacant)

Vitrina 138
Encara que desconeixem el nom que va tindre en època romana, una inscripció menciona l’existència d’un nucli urbà de rang municipal. La seua situació costanera va afavorir el desenrotllament d’un comerç marítim, com ho demostra el descobriment d’un important restes en la seua costa.
Back to top