Lucentum (Tossal de Manises, Alacant)

Vitrina 137
Assentament ibèric des del segle IV aC, la ciutat iberoromana es va fortificar en el segle II aC, va ser municipi de dret llatí i, en època augusta, es va convertir en colònia. Es coneixen la seua muralla, cases, botigues, termes i les restes d’un possible port.
Back to top