La religió

Vitrina 129
La religió ibèrica, com la resta de cultures mediterrànies del moment, comptava amb un complex panteó de divinitats del què desconeixem els seus noms. En els llocs de culte, temples, coves o santuaris, els oferents depositaven exvots.
La religió romana va ser politeista durant molts segles, adorant déus d’origen grec, oriental i indígena, per a acabar convertint-se en monoteista quan el cristianisme va ser adoptat com a religió oficial de l’Imperi.
Back to top