Llengua i escriptura

Vitrina 124
Els ibers parlaven una llengua preindoeuropea que desconeixem i que no podem traduir. Els signes de la seua escriptura, d’origen semític, feien la funció de síl·labes, consonants i vocals.
El llatí és una llengua indoeuropea que es va introduir en la península Ibèrica amb l’arribada dels romans. El sistema d’escriptura és més avançat que l’ibèric ja que tan sols utilitza consonants i vocals.
Back to top