Un suport imperible per a escriure

Vitrina 107
Les làmines de plom eren suports pràctics per a escriure a causa de la seua perdurabilitat i mal•leabilitat. Es gravava sobre elles amb punxons i es guardaven enrotllades. Els textos solen ocupar les dues cares, apareixen en diferents orientacions i fins i tot hi ha inscripcions esborrades i modificades per altres de superposades, el que indica que sovint es reutilitzaven. Les inscripcions són comercials, administratives, cartes o de caràcter ritual.
Back to top