El Tossal de Sant Miquel més enllà dels vasos ceràmics

Vitrina 95
Encara que els gots amb decoració figurada del Tossal de Sant Miquel constituïxen la part millor coneguda de la seua col·lecció, no podem passar per alt altres objectes rellevants trobats en els mateixos espais domèstics com a elements d’adorn personal (passadors de cinturó, penjolls) o armament (esperons).  A més, s’exposa també una sèrie de terracotes representant personatges masculins i femenins estan relacionades amb activitats rituals en els mateixos ámbits domèstics en els que es van trobar les peces amb decoració figurada que ací es presenten.
Back to top