El període del Ferro Antic (segle VII aC): la Cova del Cavall i el Puntalet (Llíria, València)

Vitrina 73
Es mostren en la vitrina soterraments d’incineració trobats en dos contraforts pròxims al Tossal de Sant Miquel (Llíria, València) i datades entre els segles VII i VI aC. Una d’estes urnes és una gerra fenícia de producció sudpeninsular amb decoració pintada a bandes junt amb la que hi ha una imitació produïda, segurament, en l’àmbit regional de l’est peninsular. La gerra fenícia va arribar a la zona valenciana com a contenidor de productes alimentaris en el marc d’intercanvis comercials, però la seua funcionalitat va canviar després al formar part d’un soterrament com a urna cinerària.
Back to top