La Muntanya Assolada (Alzira, València)

Vitrina 63
La Muntanya Assolada (Alzira, la Ribera Alta) ens acosta als aspectes socioeconòmics i la vida quotidiana de l'Edat del Bronze. Les restes de fauna ofereixen la imatge d'un poblat agrícola amb ramaderia d'ovelles i cabres, on el bou s'utilitza com a animal de tir, a més de productor de carn i llet, i també es cria el porc. La importància de la caça del cérvol, més enllà de la necessària protecció dels cultius enfront dels herbívors, és un indicador de l'existència d'una cobertura vegetal notable.
En les proximitats del poblat es troba una cova de soterrament, la qual cosa manifesta certa continuïtat amb la tradició funerària de l'Horitzó Campaniforme. Per altra banda, el soterrament individual en fossa a l'interior del poblat confirma les notícies antigues de Peña la Dueña (Teresa), Altico de la Hoya (Navarrés) i l'Atalayuela (Losa del Obispo) mostrant la diversitat de l'Edat del Bronze quant a les necròpolis, que tradueix l'inici de les diferències socials.
Back to top