La presència argàrica

Vitrina 60

La Cultura de l'Argar, brillant manifestació de l'Edat del Bronze peninsular, s'estén per terres d'Almeria i Granada arribant a les comarques alacantines fins al riu Vinalopó, present en jaciments com a Sant Antón (Oriola), Vessants del Castillo (Callosa de Segura) o el Tabaià (Aspe). Aquests poblats presenten un urbanisme molt desenvolupat, amb construccions de caràcter públic i instal·lacions per a emmagatzemar qualsevol classe de béns necessaris per a la comunitat, un emplaçament estratègic i sistemes de fortificació en funció de l'explotació econòmica del territori i del control de les rutes del comerç.
Les necròpolis argàriques es troben en l'interior dels llocs d'habitació amb tombes individuals i dobles, en cistes, urnes (pithoi) i coves artificials. Els aixovars, amb punyals, alabardes i adorns metàl·lics, ceràmica i objectes d'os i de pedra, assenyalen el prestigi, riquesa i poder de determinats individus, signe evident de la jerarquització social existent.
En aquesta vitrina s'exposen materials procedents de jaciments de la Regió de Murcia, d'Almeria i de Granada, que formaven part d'aixovars funeraris: punyals de coure, hams de bronze, ceràmic argàrica, destrals planes de metall, indústria lítica i òssia, etc.

Back to top