El Mas de Menente (Alcoi, Alacant)

Vitrina 55

El poblat emmurallat de la Edat del Bronze de Mas de Menente (Alcoi) fou un dels primers d’aquest tipus excavats pel Servei d’Investigació Prehistòrica, després de les primeres actuacions de F. Ponsell. En aquest jaciment es recuperaren peces molt destacades, com un mànec de falç de fusta, així com destrals i punyals de coure, destrals i aixes de pedra polida, ossos decorats i recipients ceràmiques.

Back to top