La Cova dels Gats (Alzira, València) i altres jaciments eneolítics valencians

Vitrina 51

Al final de l’Eneolític es coneix a tota Europa la difusió d’un mateix tipus ceràmic, el Vas Campaniforme, present als poblats i , sobre tot, als soterraments. El nom de campaniforme deriva del perfil en forma de campana o pàmpol del vas més representatiu del conjunt. Són ceràmiques de pastes depurades i bona cocció, decorades mitjançant la impressió d’una pinta o amb línies incises formant bandes de reticulats i triangles. Cassoles, bols i vasos globulars completen el repertori de les seues formes. L’existència d’aquests elements en un territori molt ampli es relaciona amb funcions de prestigi social i cerimonial.
La Cova dels Gats (Alzira, Ribera Alta) es situa en la Barraca d’Aigües Vives, en uns estreps que delimiten al NO el Pla del Gall. Julio Escandell localitzà uns soterraments eneolítics i durant una visita per part del grup12 d’Alzira es va recuperar un vas campaniforme complet i fragments d’un altre. Finalment, el Servei d'Investigació Prehistòrica de València realitzà una sèrie de prospeccions durant les quals es recuperà un fragment cranial i dents humanes, així com un punxó d’ós i fragments de ceràmica. El conjunt pot datar-se al voltant del III mil·lenni i primer quart del II mil·lenni aC. S’exposen també puntes de fletxa i ganivets de sílex, punyals i punxons de coure d’aquest jaciment, així com peces ceràmiques del Barranc de les Meravelles, el Camí de l’Alfogàs i Villa Filomena entre altres.

Back to top