La Cova de la Pastora d'Alcoi (I)

Vitrina 49
A terres valencianes les tombes megalítiques són substituïdes per coves naturals, com és el cas de la Cova de la Pastora, on es soterraren un mínim de 59 individus, les restes dels quals van ser agrupades formant paquets funeraris després d'ésser descarnats. L'aixovar que acompanyava a cada individu incloïa un ídol oculat, així com altres tipus d'ídols, elements d'ornat, recipients ceràmics i útils lítics, entre els quals destaquen les grans fulles de sílex, les puntes de fletxa, les aixes de pedra polida i les armadures geomètriques.
Back to top