La Cova sepulcral de Rocafort, la Cova de la Xarta i Rafòl d'Almúnia

Vitrina 48
Parlem d'Horitzó Campaniforme per a destacar les novetats dels últims dos segles del II mil·lenni i començament del II mil·lenni aC. Coincidint amb les ceràmiques campaniformes es consolida un nou model d'assentament: els poblats busquen instalar-se en parts elevades, com és el cas del jaciment de la Rambla Castellarda (Llíria), que conciu encara amb poblats en pla, com el de Atarcó (Bèlgida).
Pel que fa al ritual funerari, es mantenen les coves com a lloc per al soterrament, però el nombre d'inhumats és cada vegada menor i trobem inhumacions a l'interior de sitges.
Els aixovars funeraris i domèstics tenen com elements més representatius els punyals amb llengüeta, les puntes de fletxa o javelina i els puntxons, tots de coure, així com botons d'os i braçalets d'arquer de pedra. La talla de sílex continua amb la producció de puntes de fletxa i fulles-ganivets.
Algunes col·leccions del museu com la cova sepulcral de Rocafort, el barranc de la Xarta i Rafól de l’Almúnia presenten aquests trets.
Back to top