En Cartell. Museu de Prehistòria 1983-2020

  • Sala d’exposicions temporals
    21-04-2021 - 26-09-2021
PRORROGADA FINS AL 31  D'OCTUBRE

El Servei d’Investigació Prehistòrica (SIP) i el seu Museu de Prehistòria de València es crea el 1927, i és una institució capdavantera i clau en la investigació arqueològica de les nostres terres. Durant els primers cinquanta anys de la seua història, la seua labor se centra en la protecció dels jaciments, en les campanyes d’excavacions, en la publicació de les investigacions i en la creació de la seua magnífica col·lecció museogràfica.

Caldrà esperar a la dècada dels anys vuitanta del segle passat, i a l’arribada dels corrents de la nova museologia, perquè s’emprenga una etapa que també incorpora com a objectiu prioritari la democratització i la difusió del seu ric patrimoni arqueològic. El SIP haurà de conjugar l’herència de l’important treball científic de diverses generacions amb el desenvolupament de la nova investigació interdisciplinària i el repte de la projecció d’aquesta cap a un públic cada vegada més ampli, que comprén tant els estudiosos com els visitants no especialitzats, i que incorpora en el seu quefer els avanços tecnològics i expositius del moment.

Naix llavors l’extensa i continuada programació d’exposicions temporals, jornades científiques i de portes obertes, activitats didàctiques i culturals. La cartelleria d’aquests quasi quaranta anys, creació d’un ampli conjunt de dibuixants, dissenyadors i fotògrafs, reflecteix les diferents activitats del Museu de Prehistòria i ens convida a gaudir d’aquelles imatges. Als il·lustradors que formen part de l’equip del propi Museu, Francisco Chiner i Ángel Sánchez, s’han sumat en aquest interés altres destacats artistes com ara Pascual Lucas, Vanesa Mora, Paco Roca, Pau Soriano, Germán Segura, Igor Morell, La Mina Estudio o Espacio Paco Bascuñán.

Els cartells són un clar exponent de la continuada i intensa activitat divulgativa realitzada pel Museu de Prehistòria al llarg d’aquestes quatre dècades. A través de les imatges d’aquests cartells hem d’aprehendre el missatge que ens convida a estrényer el vincle entre el Museu i el patrimoni del nostre passat.
>
Back to top