Viure vora el Túria fa 4.000 anys

  • Sala d’exposicions temporals
    25-02-2015 - 11-10-2015
Durant l'Edat del Bronze, etapa de la Prehistòria en què es consolida l'activitat metal·lúrgica, les terres que envolten el Túria estan ocupades per nombrosos assentaments situats als vessants i als cims de les muntanyes. Els grups humans que hi habiten són comunitats camperoles i ramaderes unides per llaços de caràcter familiar, tot i que alguns personatges acaparen el poder.

Un d'estos jaciments és la Lloma de Betxí (Paterna), excavat des del 1984 pel Servei d'Investigació Prehistòrica (SIP) de la Diputació de València. Des d'aleshores, i després de vint-i-set campanyes arqueològiques, s'ha convertit en un referent en els estudis sobre l'Edat del Bronze, tant per la informació aportada com pel seu excepcional estat de conservació.

L'exposició temporal, produïda pel Museu de Prehistòria de València, vol fer partícip el públic dels resultats obtinguts en les excavacions de la Lloma de Betxí. L'orientació didàctica i els recursos emprats es dirigixen en este sentit, per això es proposa una doble lectura.

La primera part del recorregut desenvolupa un discurs narratiu que busca una comunicació empàtica amb el visitant, introduint-lo en el que potser va passar. El relat, en primera persona, situa la materialitat arqueològica en l'espai i el temps dels protagonistes que la
van generar.

En la segona part, la informació es tracta de manera analítica i procedimental per tal que el visitant observe, associe idees i expresse les seues reflexions, i que consolide així els coneixements adquirits.

Una sèrie de mòduls interactius permeten esbrinar com s'obtenen les dades arqueològiques i els límits que en planteja la interpretació.
>
Back to top