Mas de Menente. Alcoi. 1928

1928
Poblat menut (millor diríem llogaret) amb habitacions rectangulars, les parets de pedra rebuda en fanc i amb lluït d'aquest, que s'alça en la cresta d'un tossal naturalment defés per un costat amb escarpadures rocosses i per la resta amb una muralla de la que encara queden indicis.
Entre els materials recuperats trobem "part del enrajolat d'una casa, amb l'impronta del fons d'un cabaç o cistella"; closques de pechina i ciprea; d'os, punxons i espàtules i un complet amb decoracions incises; una vara de fusta "llaugerament corbada com per a servir de corbella portant montades en la seua part concava sobre una regata, les serretes de pedrenyal trobades al seu costat"; objectes de pedra, com les citades serretes, 13 destrals i "menuts ganivets rustics i lasques, restes d'esmoladors i percussors varis, i molts molins de mà obloncs amb els seus elements actius"; i de coure, una destral plana trapezoïdal, "dos menuts punyals triangulars, un amb llengüeta i altre amb dos claus per al mànec, i un fragment de serra.
Pel que fa a la ceràmica, es trobaren 159 gots de fanc de color, poc polits i fets a mà, un dels quals "apareix que en part ple de blat que es conserva". "Predominen les formes de casquet i semiesfèriques, entre les ovoides, cilíndriques esfèriques en coll quasi dret i la de tulipa desenvolupada a l'Argar". Alguns recipients "porten menudes anses cilíndriques o planes, mugrons grossos, o taladres a les vores eixamplades, per a suspensió d'aquelles.
Els perfils dels gots, entre els que amb prou feines s'inicia el de tulipa, el seu escàs poliment i el seu color, donen a aquesta estació l'aspecte de pertanyer a l'eneolític final. També els menuts punyals semblen corroborar-ho. Soles el tipo de destral, ja molt evolucionat, induïx a una datació argárica. El conjunt dona l'impressió de la cultura de l'Argar infiltrant-se en altre d'ambient més arcaic.

(El Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo de Prehistoria en 1928: 14-16)
Back to top