Ereta del Pedregal. Navarres. 1949

19491949
En aquesta interessant estació palafítica, no han pogut practicar-se enguany excavacions, perquè les aigües pluvials han inundat quasi tot el que era got de l'antiga llacuna, fins i tot fins a les vores d'aquest camp. Això ha impossibilitat el garbellat de les terres no negades i, amb això, una exploració eficaç.

(La labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en el pasado año 1949, p.10)
Back to top