La Bastida de les Alcusses. Moixent. 2013

2013
EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES
El Museu de Prehistòria de València du a terme excavacions arqueològiques al poblat cada estiu seguint un programa d'intervenció en el jaciment que implica la posterior consolidació i la posada en valor per a la visita.
L'àrea d'excavació actual està situada al sector oest, on s'han documentat diverses fases d'ocupació a la Porta Oest i al costat de la muralla. A més, s'han tret a la llum restes de departaments de, almenys, una casa que dóna al carrer central del poblat. Aquestes investigacions estan contribuint a millorar el coneixement de la trama urbana i, més àmpliament, en les construccions públiques d'aquest oppidum ibèric.

CAMPANYA D'EXCAVACIONS DE 2013
La campanya d'excavacions de 2013 ha tingut lloc en el sector oest de l'assentament, al costat de la muralla. Els resultats revelen dades sobre l'organització dels barris i el treball quotidià en la Bastida de les Alcusses.
Una de les troballes més significatius de la campanya ha estat la troballa d'un gran forn culinari. Es tracta d'una estructura circular d'uns 2 metres de diàmetre feta de maçoneria i fang. Està ubicada en un espai obert que dóna als carrers i al qual s'obren diverses estances que segueixen, encara, en curs d'excavació.
Back to top